बीड जिल्हा समिती

 

   

जिल्हा सचिवबीड

अभि. विनायक भगवानराव घोळवे

"रुक्मिनी भगवान", सिंहगड कॉलनी,

कॅनॉल रोड, बीड

मो. ९९२२९०११३९ 

जिल्हा सह सचिव बीड 

 

more..