लातूर जिल्हा समिती

 

 
   

जिल्हा सचिवलातुर

इंजि. दत्तात्रय विश्वंभरराव  बिरादार

प्रणिता, इंजिनिअर्स कॉलनी, औंसा रोड,

लातूर - ४१३ ५३१ 

मो. ९४२२४७२०८४ 

dvbiradar@gmail.com

जिल्हा सह सचिव लातूर

 

more..