सोलापूरजिल्हा समिती

 

   

जिल्हा सचिव, सोलापुर

इंजि. डी. एन. बिराजदार

मो.नं. 9822536646

प्लॉटनं.843, स्वामीविवेकानंदनगर, होटगीरोड, विमानतळाजवळ, सोलापूर,

Email -birajdardn@gmail.com


 

जिल्हा सह सचिव सोलापूर 

 

more..