धुळे जिल्हा समिती

 

 
   
जिल्हा सचिव, धुळे

इंजि. विवेक रामदास महाले

95, सोनल पॅलेस, सिंधुरत्न,महात्मा नगर

(रामदास नगर), इंग्लिश मेडीयम स्कूल जवळ,

साक्री रोड, धुळे

मो. 94222756018,

Email – jalsampada@gmail.com

जिल्हा सहसचिव, धुळे 


 

 

more..