सातवा वेतम आयोग

 

सातवा वेतम आयोग

राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 (बक्षी समिती) अहवाल दि. 5/12/2018

HyperLink

सातवा वेतन आयोग – अधिसूसना (राजपत्र) दि. 30/01/2019

HyperLink

सुधारित वेतन निश्चिती संबंधी स्पष्टीकरण दि. 20/02/2019

HyperLink

विकल्पाबाबत सूचना

HyperLink