All India Federation of Diploma Engineers, Delhi
SAARC Diploma Engineers Forum
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मुंबई
महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी सेवा महासंघ, मुंबई

सातवा वेतन आयोग

खालील लिंकवर सर्व शासकीय सेवा नियम पुस्तके व

इतर कार्यालयीन पुस्तके उपलब्ध आहेत

https://pwamt.blogspot.com/p/pdf.html