मा. मुख्य सचिवासमवेत बैठक, अभियंता सेवा महासंघ
नाशिक जिल्ह्याचे कार्यक्रम
औरंगाबाद जिल्ह्याचे कार्यक्रम
लातूर जिल्ह्याचे कार्यक्रम
दापोडी यांत्रिकी वर्कशॉप कामे

सातवा वेतन आयोग

खालील लिंकवर सर्व शासकीय सेवा नियम पुस्तके व

इतर कार्यालयीन पुस्तके उपलब्ध आहेत

https://pwamt.blogspot.com/p/pdf.html